Referat fra Afdelingsmødet 2017

april 27th, 2017

Referat fra Afdelingsmødet 2017 nu tilgængeligt under index: Bestyrelsen

Kategorier: Diverse nyt

TDC Byggeri

april 12th, 2017

Hej Servicekontoret har modtaget følgende:
 
Til beboere og ejere
 
TDC Pensionskasse opfører Teglholm Brygge Information til naboer – nedbringning af spunsvægge
I forbindelse med opførslen af ”Teglholm Brygge” på adressen Teglholmsgade 12-14, København SV, er vi løbet ind i nogle uforudsete forhindringer som desværre har forsinket vores spunsarbejde betydeligt.
 
Arbejdet vil derfor pågå til senere en den først informerede tidshorisont omkring 1 maj.
 
Det forventes at denne omgang spuns arbejde vil være afsluttet d. 6 juni 2017, og vi beklager selvfølgelig eventuelle gener som denne forlængelse måtte medføre.
 
Det omtalte arbejde består af nedbringning af spuns med vibrator.
Dette arbejde fremkalder vibrationer i jorden, som af de nærmest boende vil kunne mærkes som rystelser. Der er vejledende regler for, hvor store sådanne rystelser må være, således at skader på bygninger erfaringsmæssigt undgås. På udvalgte ejendomme vil der blive opsat måleudstyr, som overvåger vibrationsniveauet.
Særligt støjende arbejde, dvs. nedramning af spuns, må kun finde sted i tidsrummet kl 08:00- 17:00 mandag til fredag.
 
Hvis De ønsker yderligere information eller der måtte være spørgsmål, så kan de skrive til Tdptegl-varsling@ncc.dk.
 
Med venlig hilsen
NCC Danmark A/S Building, Byggeri Øst
NCC Danmark A/S
Tobaksvejen 2 A 2860 Søborg
Tlf.: +4539103910
Infobrev – Spuns fortsat.docx

Kategorier: Diverse nyt

Timelaps kamera blok 3

marts 28th, 2017

fra NPM: “Det er et timelaps kamera der skal filme opførslen af bygningen på nabogrunden”

Kategorier: Nyt fra bestyrelsen